Uwaga! Przerwa świąteczna od 28.12.22-04.01.2023r. Wszystkie zamówienia będą realizowane po tym terminie. Pozdrawiamy

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu internetowego ozdoby-wikingow.pl.

Administratorem danych osobowych jest firma: Ozdoby Wikingów Dariusz Leonhard, z siedzibą pod adresem: ul. Przylesie 24, 62-035 Błażejewo, zwany dalej: „Administratorem Danych”.

Dane osobowe zbierane przez ozdoby-wikingow.pl za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

1. Pojęcia

 • Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
 • Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora Danych, dostępna pod adresem internetowym: ozdoby-wikingow.pl
 • Siedziba – miejsce prowadzenia działalności, prowadzone przez Administratora Danych pod adresem ul. Przylesie 24, 62-035 Błażejewo
 • Stoisko – miejsce sprzedaży funkcjonujące w godzinach trwania imprez kulturalnych, konwentów, zjazdów oraz innych imprez plenerowych.
 • Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Serwisu i Stoiska.
 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. Sposób zbierania danych osobowych

Dane osobowe zbierane w Serwisie i Stoisku są przekazywane bezpośrednio przez użytkowników. Oprócz tego serwis automatycznie zapisuje w pamięci urządzenia końcowego pliki cookies i odnotowuje adres IP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż niezbędne do dokonania zakupów w Serwisie.

3. Zakres i cel zbieranych danych osobowych (podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)).

 • Zakładając konto, użytkownik powinien wskazać: adres email i hasło, a po zatwierdzeniu rejestracji także: adres do wysyłki oraz adresy bilingowe. Dane będą wykorzystywane w celu weryfikacji użytkownika oraz ułatwienia procesu składania zamówień.
 • Składając zamówienie w Serwisie, użytkownik zostanie poproszony o wskazanie: formy płatności, formy dostawy, imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu do wysyłki. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia zgodnie z Regulaminem sklepu.

4. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronach serwisu (podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług).

 • Podczas wizyty w serwisie system wykorzystywany przez Administratora Danych automatycznie pobiera: adres IP użytkownika. Adres jest zapisywany w dziennikach logów serwera.
 • Wykorzystanie narzędzi Facebooka:

5. Pliki cookies.

 • Pliki cookies są to niewielkie pliki zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki, które przekazują na serwer operatora serwisu internetowego informacje dotyczące aktywności użytkownika.
 • Pliki cookies zapisywane przez serwis Administratora danych:
 • WŁASNE:
  • Sesyjne – soteshop – wykorzystywany w celu zapisywania działań użytkownika w trakcie korzystania z serwisu. Brak możliwości zapisania cookies znacząco ogranicza działanie funkcjonalności dostępnych w serwisie takich jak np. zapamiętanie zawartości koszyka w trakcie trwania sesji lub możliwość zalogowania się do swojego profilu na czas trwania sesji. Plik jest usuwany po zakończeniu wizyty i zamknięciu sesji.
 • PODMIOTÓW TRZECICH:
  • Statystyczne – w celu zapisywania informacji o pierwszej, ostatniej wizycie w serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach, z których użytkownik trafił na stronę serwisu – są to pliki wydawcy Google Inc.
   Nazwa Wydawca/Opis Cel
   __utma Google
   Koduje częstotliwość odwiedzin witryny, czas pierwszej wizyty w witrynie, czas ostatniej wizyty w witrynie.
   Prowadzenie statystyki serwisu
   __utmb Google
   Współpracujące pliki cookies zachowujące informację o długości czasu spędzonego w serwisie.
   Prowadzenie statystyki serwisu
   __utmc
   __utmz Google
   Sprawdza źródło ( bezpośrednio, pośrednie, słowa kluczowe) z którego użytkownik trafił do serwisu. Wskazuje informacje o przeglądarce wykorzystywanej przez użytkownika.
   Prowadzenie statystyki serwisu
 • Blokada tych plików nie wpłynie na funkcjonowanie serwisu.
 • Każdy użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki.
 • Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach producentów oprogramowania:
  • Mozilla Firefox: //support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Internet Explorer: //support.microsoft.com/kb/278835/pl
  • Google Chrome: //support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Safari: //safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
  • Opera: //help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
 • UWAGA: Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.

6. Udostępnianie danych osobowych.

 • Dane osobowe wskazane w zamówieniu jako adres dostawy mogą zostać udostępnione firmie realizującej przesyłki kurierskie lub Poczcie Polskiej w zależności od tego, jaką formę dostawy wskazał klient.
 • Za zgodą użytkownika Administrator Danych może udostępnić adres email firmie Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu umożliwienia wystawienia opinii dotyczącej realizacji złożonego zamówienia.
 • Ponadto ozdoby-wikingow.pl korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenia Administratora danych osobowych. Należą do nich m.in. dostawcy realizujący: usługi płatności, usługi księgowe, usługi hostingu, systemy do marketingu, systemy ocen sprzedaży, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu.

7. Kontakt

 • Administrator Danych będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefonicznie w sprawach związanych ze złożonymi w Serwisie zamówieniami oraz usługą konta klienta.

8. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO każdemu Użytkownikowi przysługuje:

 • prawo do cofnięcia zgody (podstawa prawna – art. 7 ust. 3 RODO),
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii (podstawa prawna – art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania danych (podstawa prawna – art. 16 RODO),
 • prawo do bycia zapomnianym (podstawa prawna – art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa prawna – art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna – art. 20 RODO),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawa prawna – art. 21 RODO).

ozdoby-wikingow.pl może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług ozdoby-wikingow.pl.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem za pomocą listu tradycyjnego wysłanego na adres: Ozdoby Wikingów Dariusz Leonhard ul. Przylesie 24 62-035 Błażejewo. Pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@ozdoby-wikingow.pl.pl

9. Zabezpieczenie danych.

 • Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer Administratora Danych zostały zabezpieczone z wykorzystaniem rozwiązań kryptograficznych.
 • Administrator Danych zabezpiecza dane osobowe, stosując wysoki poziom zabezpieczeń adekwatny do pojawiających się zagrożeń.
 • Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora Danych mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione.

10. Odpowiedzialność

 • Administrator Danych stosuje opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.

11. Zmiany w polityce prywatności

 • Zmiana treści niniejszej Polityki Prywatności może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Polityki Prywatności, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku jeżeli zarejestrowany Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian, posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
 •  Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2021 r.