Grzybowo – grodzisko z centrum Wielkopolski

Na terenie Wielkopolski przed tysiącem lat znajdowało się wiele grodów. Poznań, Ostrów Lednicki, Giecz, Gniezno… Jeden z nich jednak nigdy nie pojawił się w żadnych źródłach pisanych, choć pewne jest, że istniał. Mowa o Grodzisku w Grzybowie. Gród zaczął powstawać na początku X wieku. Budowano go z przerwami do lat czterdziestych, powiększając teren grodziska. W […]