Z legend Słowian – południce

W czasach wczesnego średniowiecza wiele chorób i zjawisk naturalnych nie było znanych, w szczególności chłopstwu, które stanowiło większość społeczeństwa. Różnego rodzaju wydarzenia tłumaczono więc obecnością demonów, fantastycznych stworzeń lub duchów. Klasycznym przykładem takiego demona, stworzonego na kanwie niewyjaśnionych zdarzeń, jest południca. Południce występują w licznych historiach z terenów dawnych Słowian. Przyjmowały postać kobiet, bardzo pięknych […]

Z legend Wikingów – trochę miłości

Choć uważani za bezwzględnych wojowników, bohaterowie nordyckich mitów i legend często kierowali się miłością. Uczucie przywiązania do drugiej osoby nie było im obce, a ponadto często skłaniało ich do popełniania najróżniejszych czynów – oczywiście w imię miłości. Pomyśleć można, że to wszystko kwestia wpływów bogini Frei. Uznawana ona była za boginię miłości, choć zajmowała się […]

Krótka historia Święta Zakochanych

Dziś Święto Zakochanych znane jest niemalże na całym świecie. Walentynki obchodzi się w różnej formie, podobnie jak towarzyszące im tradycje. W każdej jednak celem jest celebracja miłości oraz związków romantycznych. Święto Zakochanych jedną ze swoich nazw bierze od wspomnienia świętego Walentego, obchodzonego czternastego lutego. W niektórych rejonach postać uznaje się za patrona osób zakochanych, a […]

Wikingowie i ich rogi

Rogi są w kulturze popularnej niezmiennie kojarzone z postaciami wikińskich wojowników, zarówno jako ozdoba ich hełmów, jak i naczynie do picia. I o ile to pierwsze jest mitem, w przypadku drugiego sprawy mają się inaczej. Rogi do picia stanowiły nieodłączny element życia statystycznego Wikinga. Pochodziły od bydła: krów oraz turów. Ich użycie ma swoje potwierdzenie […]