Z wierzeń Słowian – mamuny

Wśród licznych demonów żeńskich w wierzeniach słowiańskich spotkać można liczne, których wpływ na ludzkie życie jest raczej negatywny. Do takowych zaliczyć można mamuny. Nazwa mamuna, lub mamona, a nawet mamun, wywodzi się od prostego skojarzenia ze słowem mamić lub omamiać. Możliwe pochodzenie to również słowa niemieckie i hebrajskie oraz imię jednego ze średniowiecznych diabłów – […]

Z legend Słowian – strzygi

Demony nękały dawnych Słowian pod najróżniejszymi postaciami – zarówno męskimi, jak i kobiecymi. Pośród słowiańskich demonów żeńskich znalazły się właśnie strzygi. Strzygi prawdopodobnie pochodzą od rzymskich demonów kobiecych żywiących się krwią, których cechą charakterystyczną były ptasie szpony. Ich sposób działania był podobny do wielu innych stworów w ludowych wierzeniach – stąd możliwe, że były tożsame […]

Z legend Słowian – Leszy

Lasy, szczególnie te dzikie i głębokie, budzą grozę i respekt. Obecność dzikich zwierząt, trudności w znalezieniu drogi czy nieprzebyta ciemność działały na wyobraźnię ludzi od stuleci. Nic więc dziwnego, że dawni Słowianie utożsamiali lasy z jednym z demonów – Leszym. Leszy był panem lasów, a także władcą zwierząt, które w lesie przebywały. W niektórych rejonach […]

Z legend Słowian – rusałki

Obok południc rusałki stanowią jedne z popularniejszych demonów kobiecych z terenów dawnej Słowiańszczyzny. Piękne i zwodnicze, pojawiają się nie tylko w mitach, ale i literaturze oraz sztuce. Rusałki zwano inaczej wiłami lub dziwożonami. Spotkać je można było w lesie lub w zbiornikach wodnych. Zazwyczaj przyjmowały postać pięknych, nagich dziewcząt o długich, rozpuszczonych włosach. Rzadziej opisywane […]